Hybrid event, event, eventbyrå

Hybrid event

Hybrid event? – Vi hjelper deg med å lykkes

Selv om hybridarrangementer har blitt populære som en respons på pandemien, forventes de å vedvare som en varig trend som gir en mer inkluderende, tilgjengelig og tilpasningsdyktig tilnærming til arrangementer i fremtiden.

Vi har sammen med gode samarbeidspartnere utviklet et unikt format som gir deg mulighet til å være offensiv med engasjerende uttak for intern og ekstern kommunikasjon, merkevarebygging, interaksjon og salgsrettede aktiviteter.

I NPG utvikler vi hybrid events som kombinerer styrken i det fysiske og digitale møtet. Alt basert på dine målsettinger. Vi tar selvsagt hånd om alle praktiske detaljer og sikrer en sømløs gjennomføring. Vi kan tilpasse lokaler til ditt formål, og har tilgang til ferdigriggede arenaer med komplette løsninger for teknisk gjennomføring og live streaming.

NPG utvikler hybrid arrangementer som kombinerer styrkene i det fysiske og digitale møtet.

Fordeler med hybrid event

Hybrid events kombinerer det beste fra både fysiske og virtuelle arrangementer. Her er en oversikt over fordelene: 

Økt deltakelse: Hybridarrangementer gir muligheten til å nå et større publikum enn ved bare et fysisk arrangement, da deltakere som ikke har mulighet til å reise til det fysiske arrangementet kan delta virtuelt.

Bedre tilgjengelighet: Hybridarrangementer gir også muligheten for personer med funksjonsnedsettelse eller begrensninger som hindrer dem i å reise til fysiske arrangementer å delta på lik linje med alle andre.

Reduserte kostnader: Ved å inkludere en virtuell komponent i event, kan det redusere kostnadene for reise, opphold og infrastruktur.

Bedre interaksjon: Hybridevent kan også gi en mulighet for økt interaksjon mellom deltakere og foredragsholdere gjennom virtuelle plattformer og verktøy som kan forbedre samarbeid og deling av informasjon.

Mer fleksibilitet: Hybridarrangementer gir fleksibilitet ved å tillate deltakere å velge mellom fysisk eller virtuell deltakelse.

Redusert karbonavtrykk: Ved å tilby en virtuell komponent, kan arrangører bidra til å redusere karbonavtrykket fra arrangementet ved å redusere behovet for reise og infrastruktur.

Bedre tilgang til data: Hybridevent kan gi bedre tilgang til data og innsikt.

Ønsker du bistand med utvikling av ditt event, ta gjerne kontakt med en våre dyktige prosjektledere. 

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!