Janette Haukland

NPG henter Janette Haukland fra Sponsor & Eventforeningen

NPG henter Janette Haukland fra Sponsor & Eventforeningen

NPG skaper lønnsomme møteplasser som knytter mennesker, ideer og merkevarer sammen – både fysisk og digitalt. NPG er bransjeledende innen utvikling av lønnsomme og engasjerende møteplasser og fortsetter veksten med ansettelse av Janette Haukland, Managing Director i Sponsor- og Eventforeningen.

Janette Haukland har som leder for foreningen gjort en fantastisk innsats med utvikling av foreningen, myndighetspåvirkning og posisjonering av bransjen mot politikere og interesseorganisasjoner på vegne av en hardT presset event- og messebransje under covid- 19 pandemien.

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som bruker sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøy. Medlemmene består av 200 bedrifter fra næringen. Herunder aktører innen live medie, messer, konferanser, kurs og andre tilstelninger.

Blir en del av ledergruppen

Janette trer inn i nyopprettet stilling som Business Development Director hos NPG og vil samtidig gå inn i ledergruppen. Janette vil arbeide med rådgiving og forretningsutvikling av partnere, prosjekter og kunder, samt arbeide aktivt med merkevarebyggende og salgsutløsende aktiviteter. Hun vil også ha en nøkkelrolle for flere av selskapets rammekunder med ansvar for forretningsutvikling, rådgivning og koordinering.

Jeg har blitt svært godt kjent med alle deler av bransjen gjennom de to siste årene i Sponsor- og Eventforeningen, spesielt event- og messeselskapene. Det skal derfor bli spennende å starte i et selskap som satser stort, er i sterk utvikling og lever av å skape engasjerende møteplasser.

 

Som Business Development Director, får jeg være med å videreutvikle merkevaren NPG, skape opplevelser i hele verdikjeden og bidra til verdiskapning for samarbeidspartnere. Jeg gleder meg stort til å jobbe med alle de flinke folkene i NPG!

Janette Haukland
Janette-haukeland

NPG har store ambisjoner om videre posisjonering og vekst i Norge og internasjonalt på forretningsområder i hele verdikjeden, kompetanse på konsept og innhold, fokus på å forsterke kundereisen, kommunisere tydelig innhold og kompetanse mot markedet og kunder.

Med sitt brennende engasjement og innsikt i vår bransje, mot medier og kundemålgrupper, og hvordan disse påvirker hverandre, vil Janette ha en nøkkelrolle i NPG’s strategiske satsninger. Vi har stor tro på at Janette med sin erfaring og bakgrunn kan bidra på mange områder, strategisk og operativt i NPG.

Stig Kristiansen
Partner & CEO, NPG

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!