Vi er Miljøfyrtårn-
sertifisert

Miljøfyrtårn-sertifisering for NPG

NPG er stolte over å være sertifisert. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid. Som en del av vår strategi innen bærekraft, ble NPG Miljøfyrtårn-sertifisert i 2021.

Miljøfyrtårn NPG

NPG er stolte over å være sertifisert. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid. Som en del av vår strategi innen bærekraft, ble NPG Miljøfyrtårn-sertifisert i 2021.

Hva vil det si å være Miljøfyrtårn-sertifisert?

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at vi har forpliktet oss til en bærekraftig praksis og oppnådd gitte kriterier relatert til bærekraft og miljøpåvirkning.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et omfattende miljøstyringssystem som hjelper oss til å få en positiv miljøeffekt. Dette gjør vi blant annet gjennom omhandler avfallshåndtering og gjenbruk, energi, innkjøp, transport, arbeidsmiljø, styring og forankring. 

Sertifiseringen deles ut av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Den baseres blant annet på relevante knyttet til FNs bærekraftsmål. Disse er bærekraftsmålene
8) Anstendig Arbeid Og Økonomisk Vekst,
10) Mindre Ulikheter,
11) Bærekraftige Byer Og Lokalsamfunn,
12) Ansvarlig Forbruk Og Produksjon,
15) Livet På Land, og
17) Samarbeid For Å Nå Målene.

Bilder: Stiftelsen Miljøfyrtårn

Fordeler med å være Miljøfyrtårn-sertifisert

Å bli sertifisert var et viktig skritt for NPG mot å bli en mer bærekraftig og miljøansvarlig virksomhet. Sertifiseringen er ikke bare hjelpsom for oss, men gir også deg som kunde en ekstra merverdi:

  • Som et sertifisert miljøfyrtårn-selskap kan vi blant annet tilby:
  • Trygghet om at vi reduserer vår miljøpåvirkning og driver bærekraftig
  • Tillit til bærekraften til produktene og tjenestene vi tilbyr
  • Tilgang til vår ekspertise innen miljøledelse og bærekraft
  • Muligheter til å delta i miljøtiltak og bærekraftsprosjekter
  • Hjelp til å ta grønnere valg, for eksempel ved å identifisere bærekraftige alternativer
  • Et miljøvennlig produktsortiment
  • Kostnadseffektive og miljøbesparende alternativer

Vår innsats for bærekraft og samfunnsansvar

Hos NPG anerkjenner vi viktigheten av å være en sosialt og miljømessig ansvarlig virksomhet. Vi mener det er viktig å ta en ansvarlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar, og har en dedikert underside om dette emnet: Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar.

Vi har blant annet iverksatt konkrete bærekraftstiltak innen etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet, og jobber kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning. Vi arbeider også helhetlig med tiltak innen innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og etikk.

Grønt arrangement med Eventavdelingen

NPG Event gjennomfører også Miljøfyrtårn-sertifisere arrangementer. Et eksempel er Volue Gathering, et event vi arrangerte på vegne av Volue. Med over 700 deltakere fra hele verden var dette arrangementet ikke bare en suksess for kunden, men også for miljøet:
Volue Gathering – Et grønt arrangement.  

Volue Grønt arrangement
Volue Gathering
Volue Grønt arrangement lillehammer
Et sertifisert arrangement

Kort oppsummert

Sertifiseringen er et viktig skritt for NPG mot å bli en mer bærekraftig og miljøfokusert virksomhet. Vi er stolte av å bli anerkjent for vår innsats og engasjement. Denne sertifiseringen lar oss også tilby et bredt spekter av miljøvennlige tjenester på tvers av ulike bransjer som igjen kan hjelpe kundene våre til å forbedre sitt eget avtrykk- og miljøfokus. Vi ønsker å inspirere flere av våre kunder og samarbeidspartnere til å bevege seg i en grønn retning. Ved å velge NPG kan kundene våre stole på at de støtter en bærekraftig virksomhet som er dedikert til å ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet.

Bilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for analyser og for at du skal kunne bruke tjenestene våre. Vi kan dermed skape en bedre tjeneste for deg. Vi er forpliktet til å informere deg om dette, og dersom dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Les mer