Vi er miljøfyrtårn
sertifisert

Miljøfyrtårn
- veien til en grønn fremtid

NPG er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid.

I NPG jobber vi aktivt med å redusere vårt miljømessige fotavtrykk og fremme bærekraftig praksis. Å være Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at vi har forpliktet oss til en bærekraftig praksis og oppnådd gitte kriterier relatert til bærekraft og miljøpåvirkning.

Sertifiseringen er et omfattende miljøstyringssystem som hjelper oss til å gi en positiv miljøeffekt. Dette gjør vi blant annet gjennom avfallshåndtering og gjenbruk, energi, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og styring. 

Ta gjerne en titt på hva vi gjør i forbindelse med bærekraft og samfunnsansvar.

Merverdi for deg som kunde

Sertifiseringen deles ut av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Den baseres blant annet på FNs bærekraftsmål. Som Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet gir det deg en ekstra merverdi.

Ved å være miljøfyrtårnsertifisert kan vi tilby et bredt spekter av miljøvennlige tjenester på tvers av ulike bransjer. Det gjør at vi kan hjelpe kundene våre til å forbedre sitt eget avtrykk- og miljøfokus. Ett eksempel er Volue Gathering, et Miljøfyrtårn-sertifisert event vi arrangerte på vegne av Volue med over 700 deltakere fra hele verden.

Som kunde hos oss kan du forvente flere fordeler:

Miljøbevissthet

Våre kunder kan være trygge på at de samarbeider med en bedrift som tar sitt miljøansvar på alvor.

 

Redusert miljøpåvirkning

Vi jobber kontinuerlig med å minimere vår miljøpåvirkning. Dette inkluderer reduksjon av avfall, energieffektivisering og bruk av miljøvennlige materialer.

Som medlem av Green Producers Club har vi økt fokus på gjennomføringen av grønne eventer. Dette kommer deg som kunde til gode ved at du kan kartlegge dine egne utslipp i forbindelse med arrangementer.

 

Fornøyde ansatte

Vår sertifisering bidrar også til å skape en bærekraftig og ansvarsfull bedriftskultur. Dette resulterer i engasjerte og motiverte ansatte.

 

Innovasjon og konkurransekraft

Gjennom vårt fokus på miljøansvar, stimulerer vi til innovasjon i tjenester og prosesser. Dette kan gi våre kunder tilgang til mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

 

Kundetillit

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering styrker tilliten mellom oss og deg som kunde. Du kan være trygg på at vi tar ditt miljø- og bærekraftsmål på alvor.

Offentliggjøring av NPGs klimaarbeid

Årlig innrapportering kan bli gjort tilgjengelig på etterspørsel. Ta kontakt med oss på npg@npg.no

Kom gjerne med innspill

Vi er alltid på jakt etter å gjøre forbedringer i NPG. Har du noen tips om hvordan vi kan få et enda bedre miljøfokus i våre tjenester?

Volue_Grønt arrangement av NPG

CO2 utslipp 2022

Utslippskilde

Avfallsmengder – Papir, papp og kartong

Avfallsmengder – Restavfall

Tjenestereiser – Flyreiser, Europa 

Tjenestereiser – Flyreiser, Norden

Tjenestereiser – Flyreiser, Verden 

Tjenestereiser – Kjøregodtgjørelse

Total C02 utslipp

Forbruk

403,19 kg

164,63 kg

90 antall reiser (én vei)

114 antall reiser (én vei)

35 antall reiser (én vei)

21015 km

Utslippsfaktor

0,061 CO2e/Kg

0,225 CO2e/Kg

185 kg CO2e/reiser

104 kg CO2e/reiser

402 kg CO2e/reiser

0,27 kg CO2e/km

Utslipp

0,02 tonn CO2e

0,04 tonn CO2e

16,65 tonn CO2e

11,86 tonn CO2e

14,07 tonn CO2e

5,67 tonn CO2e

48,31 tonn CO2e

 

NPG_Utslippsmodell

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!