Aker BP

  • Case
    ONS 2022
  • Oppdragsgiver
    Melvær&Co
  • Leveranse
    Visualisering i 3D, montering og demontering av stand

Aker BP er et norsk oljeselskap. Med verdier som søkende, ansvarlig og engasjert ønsker de å endre olje- og gassnæringen.

Med tanke og ideen fra Melvær&Co bisto vi med å virkeliggjøre AKER BP sin stand i anledning ONS 2022.

Stavangerbyrået stod bak ideen og konseptet – Rebel with a cause, de fantastiske lyspinnene og den unike formen på standen. NPG visualiserte standen i 3D og var ansvarlig for selve byggingen. 

Aker-BP ons NPG stand design
AKER BP - NPG Stand design ONS

Rebel with a cause

Aker BP utfordrer etablerte sannheter. På det som er den kanskje viktigste arenaen for energi, ble nettopp energi brukt som et element for å vise hvordan Aker BP utfordrer det tradisjonelle.

Bevegende lys, konstruksjoner uten definerte vinkler og pulserende liv sørget for at Aker sine satsingsområder kunne observeres individuelt og helheten kunne oppleves generelt. 

Aker BP sin stand ble ikke bare et senter for fremtidens energiforsyning: Aker BP ble nominert til Best Stand Award på ONS 2022.

Aker-BP ons NPG stand design
AKER BP people on NPG stand

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg på din neste messe. Ta kontakt her eller se våre andre prosjekter.