Kongsberg Agenda

Kongsberg Agenda Kongsberg Agenda er en årlig teknologifestival som utfordrer og setter rammene for nasjonal teknologi- og verdiskapingsdebatt. Festivalen fyller Kongsberg sentrum med gratis arrangementer, debatter, utstillinger, samtaler, foredrag og aktiviteter. Felles for alle er fokus på smart og bærekraftig bruk av teknologi for å løse samfunnets utfordringer. NPG er takknemlige for å få ta del i utviklingen av deler av eventet.

Arrangementet løfter frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til områdene teknologi, industri, næringsliv og kompetanse.

Kongsberg Agenda
Kongsberg Agenda
  • Dato
    19. - 22. juni 2024
  • Kunde
    Kongsberg Gruppen
  • Leveranse
    Prosjektledelse, avvikling av konferanse, utstilling og seminar
Kongsberg Agenda

NPG bistod i planleggingen og gjennomføring av konferanser og med å fylle byrommet med utstillingen Teknologi i Sentrum.

I tillegg hadde vi ansvar for prosjektering og avviklingen av Forsvarsseminaret i regi av Kongsberg D&A og Leverandør- og teknologikonferansen som arrangeres av Kongsberg Næringsforum.