Kongsberg Agenda

Kongsberg Agenda er en ny nasjonal arena for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse.   Entusiasme og engasjement skapes gjennom dialog, nettverksbygging og kunnskapsdeling.

Ambisjonen er å bli Norges viktigste arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til områdene teknologi, industri, næringsliv og kompetanse.

Eventet er for alle som vil diskutere, påvirke, lære og bidra til å løse globale utfordringer med teknologi, verdiskaping og bærekraftige løsninger.

Kongsberg Agenda
Kongsberg Agenda
  • Dato
    22. - 25. juni 2022
  • Kunde
    Kongsberg Gruppen
  • Leveranse
    Prosjektledelse, avvikling av konferanse, utstilling og seminar
Kongsberg Agenda

NPG bistod i planleggingen og gjennomføring av konferanser og med å fylle byrommet med utstillingen Teknologi i Sentrum.

I tillegg hadde vi ansvar for prosjektering og avviklingen av Forsvarsseminaret i regi av Kongsberg D&A og Leverandør- og teknologikonferansen som arrangeres av Kongsberg Næringsforum.