Like Muligheter

Like Muligheter er et verdiprosjekt i idretten som jobber for bedre rammebetingelser for kvinnelige idrettsutøvere. Målet er at Like Muligheter skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter. Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.

Like-Muligheter | Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.
Like-Muligheter | Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.
  • Case
    Likestilling i idretten
  • Partnere
    Utøvere, særforbund og samarbeidspartnere
  • Leveranse
    Gjennomføring av fagseminarer og arrangementer

Sponsorater og ambassadører

Sponsorater sikrer øremerkede midler til særforbund og klubber, og ambassadørene Maren Lundby, Amalie Iuel, Grace Bullen, Caroline Graham Hansen og Emilie Moberg fronter prosjektet.

Samarbeidspartnere er Coop, Thon Hotels, LO og Sparebank 1 Sørøst-Norge. 

Følg oss på Instagram for å se våre konkrete mål , tiltak og aktiviteter. 
Her går vi fra ord til handling!
#LikeMuligheter

Like-Muligheter | Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.
Like-Muligheter | Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.

Finn ut hvordan vi kan bistå med ditt neste prosjekt. Ta kontakt her eller se våre andre prosjekter.