VPK feiret åpning av fabrikk

23. september 2022 feiret VPK sin høyteknologiske bølgepappfabrikk i Halden med en offisiell åpning. Anlegget er bygget med den nyeste teknologien og benytter kunstig intelligens og avansert automatisering.

VPK er en internasjonal leverandør av bølgepapp fra resirkulerte papirfibre og åpnet ny fabrikk i 2020. Grunnet pandemien ble åpningsseremonien forskjøvet, og engasjementet var dermed stort da arrangementet kunne gjennomføres.

Fabrikkåpningen markerer starten på et nytt kapittel. Dette ble feiret med offisiell åpningsseremoni med snorkutting, fabrikkomvisning og kveldarrangement for de ansatte.

Offisiell åpning av fabrikk_VPK fabrikkåpning_åpningssermoni_event_NPG
Klipping av snor under VPK fabrikkåpning. Event arrangert av NPG. Bilde.

NPG med Kristian og Charlotte i spissen har virkelig innfridd forventningene våre. De hadde mange gode løsninger og forslag til arrangementet vi planla og gjorde det enklere for oss å planlegge et fint arrangement. De har hatt god detaljkontroll, vært enkle å få tak i mtp. kommunikasjon og opptrådd profesjonelt. De har vært svært hyggelige å samarbeide med! Vi vil varmt anbefale NPG til andre som ønsker å arrangere et arrangement senere.

Tone Waaraas
VPK Packaging Nordic
  • Case
    Fabrikkåpning
  • Kunde
    VPK
  • Leveranse
    Prosjektering, utvikling og gjennomføring av åpningssermoni og kveldsarrangement. Design av scenografi og inngangsportal.

Forankring av kjerneverdier

NPG, med prosjektleder Charlotte Ringnes Relling og Kristian Lerø i førersetet, har bistått med spisskompetanse fra konsept og idé til planlegging, utvikling og gjennomføring av offisiell åpning og kveldsarrangement for ansatte. Darien Sasic Barisa har stått for design av scenografi og inngangsportal.

Inspirasjon til konseptet er hentet fra teknologi, natur, vekst og bærekraft. Kartong starter sitt liv som et tre, og ved å gjenskape en skog av papptrær med de utallige mulige detaljene og variantene som finnes, illustrerte dette både papps allsidighet og livssirkel parallelt med VPK sitt virke.

Resultatet ble en scenografi og inngangsportal forankret i VPK sin kjernevirksomhet. Scenografien hadde elementer fra nordisk landskap med lag som kaster skygger, og skapte en følelse av dybde og dynamikk.

Eventet bidro til å bygge relasjoner mellom de ansatte og styrke bedriftskulturen. 

Foto: Glenn Pettersen

Foredrag på VPK fabrikkåpning.