Exhibition

Få maksimalt utbytte
av din messestand

Øk salget og synligheten med NPG

Vi er markedsledende innen design og utvikling av messestands med prosjekter i Norge og utlandet.
Engasjerte prosjektledere og designere hjelper deg fra ide og konsept, til ferdig messestand.
Ut ifra ditt budsjett, behov og preferanser, skreddersyr vi din stand.

Bli sett, få flere besøkende og skap engasjement hos målgruppen
Få oppmerksomhet med en unik messestand
Engasjer din målgruppe

Våre kunder omfatter blant annet Aker BP, Vard, Bama, HTH, Jotun. Se flere prosjekter nedenfor.

Topp service og alt ble levert som avtalt.
Føler meg alltid trygg på leveransene fra NPG.

Kari Anne Schwach
Innovasjon Norge

Prosjekter

Tjenester

Konseptutvikling

Vi fremstiller din messestand i visuelle konsepter for å kvalitetssikre prosessen fra konsept til ferdig produkt. Vi håndterer alt fra konsept, design og gjennomføring av standprosjektet. Ved utforming av standkonsepter er det mange faktorer som spiller inn, herunder funksjonalitet, utforming, kreativitet, bedriftens profil, presentasjon av produkter og løsninger, aktiviteter og interaktive løsninger på standen.

Standdesign

Vi utvikler standdesign og leverer målsatte 3D skisser og planskisser. I designprosessen vil utforming, materialvalg og farger bli nøye utvalgt. Vi designer gjennomtenkte løsninger hvor form og funksjon er i balanse. En kreativ, åpen og innbydende stand skal vekke oppmerksomhet og engasjere. Standen skal være funksjonell, iøynefallende og ha god eksponering av produkter og tjenester. Standen bør ha en helhetlig visuell profil. De besøkende skal enkelt kunne oppfatte budskapet og hvilke produkter/tjenester du har valgt å presentere på messen.

Prosjektledelse og strategisk rådgivning

Våre prosjektledere har godt innarbeidete rutiner for koordinering av utstillere, leverandører og andre aktører. Det skaper åpenhet og forutsigbarhet i prosjektene vi deltar i, og sikrer at avtalte milepæler holdes. Prosjektlederen vil følge prosjektet fra begynnelse til slutt, og sikre at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen. Vi arbeider alltid med detaljerte fremdrifts- og gjennomføringsplaner i våre prosjekter.

Produksjon, montering og demontering av messestand

Vi har utstrakt erfaring knyttet til komplett leveranse av standen, herunder produksjon, opprigg og nedrigg. En dedikert prosjektleder vil være tilgjengelig under montering og første åpningsdag for å sikre at alt går på skinner.

Opplevelser og messeaktiviteter

Skap merkevareopplevelser med engasjerende messeaktiviteter. Aktiviteter kan være alt fra fra pop-up restauranter med meny laget av kokker, enklere servering av mat og drikke, konkurranser, gamification, give-aways til interaktive løsninger som f.eks en fotobar eller VR gaming.

Innholdsproduksjon

Vi har egen medieavdeling med tilhørende studio, produksjonsmiljø og utstyr for produksjon i felt og utfører alle oppdrag innen foto, video, innholdsproduksjon og animasjon for alle digitale flater.

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!