Like Muligheter

Like Muligheter – kampen for likestilling i idretten

Bli med på den nasjonale dugnaden og sett fokus på likestilling i idretten!

Med verdiprosjektet, Like Muligheter, setter NPG Sport and Communication fokus på likestilling i idretten.

Sammen med Norges idrettsforbund, særforbund, klubber, sponsorer og idrettsprofiler skal vi samarbeide om å øke andelen kvinnelige ledere og bedre rammebetingelsene for jente- og kvinneidretten. Ord skal bli til handling. Penger blir derfor øremerket konkrete mål og tiltak i ulike idretter, både på klubb og forbundsnivå, og i topp- og breddeidretten.

Det er ikke like muligheter for jenter og gutter til å delta i idrett i dag. Det er ulike krav til deltakelse, ulike lønns- og premiepenger, ulike treningsforhold og andre forskjeller. Jenter i idretten får generelt mindre medieoppmerksomhet, lavere sponsorinntekter og det er vanskeligere å leve av idretten som toppidrettsutøver for kvinner enn menn.

Like-Muligheter | Hvert år gjennomføres det en rekke fagseminarer og arrangementer i bredde- og toppidretten i regi av NPG.
Idrettsprofil Amalie Iuel er en av ambassadørene for verdiprosjektet.

Det er første gang i norsk idretts historie at NIF, særforbund, klubber, idrettsprofiler og samarbeidspartnere går sammen om et verdiprosjekt på denne måten. 

 

Målsettingen er at LM blir starten på en nasjonal dugnad som skal bidra til økt satsning på jenter i alle idretter.  Skal vi løfte kvinneidretten må idretten selv, sponsorene, mediene og myndighetene bidra i fellesskap.

Marianne Aasland
Commerical Manager, NPG Sport and Communication

Gode rollemodeller som ambassadører

Idrettsprofilene Caroline Graham Hansen, Maren Lundby, Grace Bullen, Amalie Iuel og Emilie Moberg er ambassadører for Like Muligheter og deltar på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg fronter de likestilling idretten og Like Muligheter i media, gjennom kampanjer og i sosiale medier. Like Muligheter jobber med myndighetskontakt og ønsker varige endringer i topp og breddeidretten. LO, Coop og Thon er hovedsponsorer. I tillegg er RSM med som aktivitetspartner.

Hovedmålet er i første fase å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten. Vi ønsker å skape en nasjonal dugnad og sette tema på agendaen. Vi jobber for: Fra ord til handling. Ingen klarer dette alene – og vi heier på alle som jobber for at jenter skal få Like Muligheter! Vi har satt tydelige mål og tiltak, og sikrer at midlene forbundene og klubbene får blir brukt til formålet. Prosjektleder følger opp hvert forbund og klubb, slik at de må rapportere inn hva midlene er brukt til, og hvilke aktiviteter som settes i gang.

Vil du være med på den nasjonale dugnaden?

Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for et samarbeid. 

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!