Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) er et norsk, statlig tilsyn som har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i Norge.

Med sitt unike konsept «Elements of Energy» vekket Ptil stor oppmerksomhet under ONS. Med sin 2. etasjers stand og sterke visuelle uttrykk, ønsket Ptil å vise at de har fått flere nye ansvarsområder; Fossil – Renewable – Carbon capture (Earth – Wind – Water). 

Petroleumstilsynet var en av de nominerte til beste stand på ONS
Petroleumstilsynet ble nominert til beste stand på ONS

Merkevareaktivering

De besøkende på standen deltok aktivt på standen med å dele sine tanker direkte på veggen. How to move forward? Share your thoughts.

De visuelle virkemidlene gjør opplevelsen unik og knytter konseptet Earth – Wind – Water sammen. I tillegg var det show på standen som forsterket konseptet ytterligere.

NPG har bistått med videreutvikling av Ptils originale skisser og teknisk underlag samt komplett standleveranse. Ptil ble nominert til beste stand på ONS for sitt helhetlige design, bruk av visuelle virkemidler og kreativitet.

  • Case
    ONS 2022
  • Kunde
    Petroleumstilsynet
  • Leveranse
    Design, tekniske skisser, komplett standleveranse
Petroleumstilsynet ble nominert til beste stand på ONS