Havindustritilsynet

Havindustritilsynet  (Havtil) er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring innen havindustrien.

Med sitt unike konsept «Elements of Energy» vekket Havtil stor oppmerksomhet under ONS. Med sin 2. etasjers stand og sterke visuelle uttrykk, ønsket de å vise frem ansvarsområdene; Fossil – Renewable – Carbon capture (Earth – Wind – Water). 

Petroleumstilsynet var en av de nominerte til beste stand på ONS
Petroleumstilsynet ble nominert til beste stand på ONS

Merkevareaktivering

De besøkende på standen deltok aktivt på standen med å dele sine tanker direkte på veggen. How to move forward? Share your thoughts.

De visuelle virkemidlene gjør opplevelsen unik og knytter konseptet Earth – Wind – Water sammen. I tillegg var det show på standen som forsterket konseptet ytterligere.

NPG har bistått med videreutvikling av Havtil sine originale skisser og teknisk underlag samt komplett standleveranse. De ble nominert til beste stand på ONS for sitt helhetlige design, bruk av visuelle virkemidler og kreativitet.

Vi har også vunnet anbudskonkurransen om å designe og levere standen deres til ONS 2024! Følg med årets store happening i Stavanger!

  • Case
    ONS 2022
  • Kunde
    Havindustritilsynet (Havtil)
  • Leveranse
    Design, tekniske skisser, komplett standleveranse
Petroleumstilsynet ble nominert til beste stand på ONS