Bærekraft og
samfunnsansvar

Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

Vi mener det er viktig å ta en ansvarlig tilnærming til bærekraft og samfunnsansvar. Hos NPG anerkjenner vi viktigheten av å være en sosialt og miljømessig ansvarlig virksomhet. Vi forstår hvilken innvirkning bedrifter kan ha på miljøet og samfunnet og streber etter å minimere vår egen påvirkning samtidig som vi fremmer positive endringer. Derfor jobber vi aktivt med å redusere vårt miljømessige fotavtrykk og fremme bærekraftig praksis. Gjennom små og store handlinger kan vi alle gjøre en forskjell.

Miljøengasjement og -fokus

NPG er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi er svært stolt over sertifiseringen og den anerkjennelsen beviset gir til vårt miljøengasjement og -fokus. Som en internasjonal aktør er det viktig for oss å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i. Vi streber etter å være en bransjeleder innen bærekraftig og sosialt ansvarlig praksis, og leter stadig etter nye og innovative måter å forbedre oss på.

Fokusområder

Vårt mål er å drive virksomheten vår på en måte som bidrar positivt til samfunnet og miljøet. Dette gjør vi ved å blant annet sørge for at alle våre aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og at våre underleverandører kvalitetssikres etter Supplier Declaration.

Våre hovedfokusområder inkluderer:

Miljø

I NPG legger vi vekt på å bruke utstyr og materiell som har gjenbruksmuligheter. Dette inkluderer blant annet at vi leier inn møbler og inventar, tepper, veggheng, rigger, teknisk utstyr og annet. Vi har en stor grad av gjenbruk på materiell, skilting, profilering og lignende på våre årlige arrangementer. Vi vektlegger også bærekraft når det velges dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt.

Transport

Vi bestreber oss på å bruke lokale leverandører når det er mulig, så lenge det ikke går på bekostning av leveransens kvalitet.

Mat

Vi oppfordrer til kortreist mat og samarbeider med leverandører som har etablert gode rutiner for håndtering av overskuddsmat.

Teknologi

Vi bruker teknologiske løsninger for å utnytte mulighetene i møteplassene vi skaper, og oppfordrer våre kunder til å minimere bruken av papir og heller bruke digitale alternativer.

Etikk, standarder og prinsipper

Vi følger de samme etiske retningslinjene og forretningsstandardene på tvers av alle våre prosjekter, uansett hvor de befinner seg. Dette inkluderer krav til god forretningsskikk og gode arbeidsforhold med samarbeidspartnere og underleverandører. Vi sikrer at alle aktiviteter knyttet til kontrakten utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører er kvalitetssikret i henhold til våre leverandøratferdsprinsipper.

Volue Grønt arrangement NPG volue logo

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for analyser og for at du skal kunne bruke tjenestene våre. Vi kan dermed skape en bedre tjeneste for deg. Vi er forpliktet til å informere deg om dette, og dersom dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Les mer