Bærekraft og
samfunnsansvar

Slik jobber vi med bærekraft og og samfunnsansvar

NPG forplikter seg sterkt til å ta ansvar for bærekraft og samfunnsansvar i alle aspekter av virksomheten vår. Vi tror på å lede vei ved å innlemme bærekraftige prinsipper i alt vi gjør.

Vi er dedikert til å følge en bærekraftig og sosialt ansvarlig praksis i vår virksomhet, og leter stadig etter nye og innovative måter å forbedre oss på. Gjennom små og store handlinger kan vi alle gjøre en forskjell.

Fra ord til handling

Miljøvennlige praksiser

Vi reduserer vårt økologiske fotavtrykk ved å minimere energiforbruk, avfall og utslipp i våre leveranser. Vi promoterer også bruk av resirkulerbare materialer og ressurseffektive løsninger. Dette gjelder leie av møbler, inventar, tepper, veggheng, rigger og teknisk utstyr i forbindelse med gjennomføringer av messer og eventer. Vi har stor grad av gjenbruk på materiell, skilting, profilering og lignende. Vi vektlegger også bærekraft når det velges dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt.

 

Sosialt ansvar

Vi arbeider for inkludering og mangfold i vårt team. Med verdiprosjektet, Like Muligheter, er vi pådriver for nasjonal dugnad og fokus på likestilling i idretten. Jenter i idretten får generelt mindre medieoppmerksomhet, lavere sponsorinntekter og det er vanskeligere å leve av idretten som toppidrettsutøver for kvinner enn menn. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Teknologi

Vi bruker teknologiske løsninger for å utnytte mulighetene i møteplassene vi skaper, og oppfordrer våre kunder til å bruke digitale alternativer for å minimere bruken av f.eks papir.

 

Etisk forretningspraksis

Vi praktiserer høy etikk og integritet i alle våre forretningsforhold. Vi krever også at våre samarbeidspartnere og leverandører følger de samme prinsippene. Dette gjøres gjennom vår Supplier Declaration.

 

Bærekraft og kundearrangement

Vi søker kontinuerlig etter nye måter å integrere bærekraft i våre tjenester. Dette inkluderer bruk av digitale teknologier for å redusere behovet for fysisk tilstedeværelse og reiser, både internt og i våre leveranser.

Vi jobber tett med våre kunder for å hjelpe dem med å oppnå sine bærekraftsmål i arrangementene vi utvikler og gjennomfører. 

 

Målinger og rapporter

Vi overvåker nøye vårt eget arbeid med bærekraft og samfunnsansvar og rapporterer jevnlig våre prestasjoner og fremgang. Verktøyene som benyttes er Miljøfyrtårn og Green Producers Tools.

Ved å integrere prinsippene i vår daglige drift, har vi forpliktet oss til å være en ansvarlig aktør og til å bidra positivt til en mer sirkulær og bærekraftig fremtid.

Offentliggjøring av NPGs klimaarbeid

Årlig innrapportering kan bli gjort tilgjengelig på etterspørsel. Ta kontakt med oss på npg@npg.no

Kom gjerne med innspill

Vi har et sterkt fokus på miljøet og er alltid på jakt etter å gjøre forbedringer i NPG. Har du noen tips om hvordan vi kan få et enda bedre miljøfokus i våre tjenester?

Miljøfyrtårn-sertifisert

miljøfyrtårn logo

NPG er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Les mer om vår Miljøfyrtårn-sertifisering.

Like Muligheter

Med verdiprosjektet Like Muligheter, setter vi fokus på likestilling i idretten. Sammen med Norges idrettsforbund, særforbund, klubber, sponsorer og idrettsprofiler jobber vi sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Les mer om vårt verdiprosjekt, Like Muligheter.

Green Producers Club

Som medlem av Green Producers Club har vi tilgang til Green Producers-verktøyet som både måler og bidrar til å redusere utslipp. Våre kunder får mulighet til å kartlegge utslipp, og dermed ta strategiske grep som sikrer mer bærekraftig gjennomføring av egne arrangementer.

Les mer om Green Producers Club

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!