Våre tips til et grønnere event

Våre tips til et grønnere event

Vi har sett på hva du kan gjøre for å ta et steg mot et mer bærekraftig arrangement

Se våre tips til hvordan du kan lykkes med et grønnere event. Det er flere faktorer som bidrar til et mer bærekraftig fotavtrykk, fra reduksjon av matsvinn, valg av kurs- og konferansested, til krav som kan stilles til arrangøren og samarbeidspartnere.

Veronica Fredriksen
Marketing Manager, NPG

Tips 1 – Kurs- og konferansesteder

Et viktig bidrag til et grønnere arrangement er å velge et kurs- og konferansested som er opptatt av en bærekraftig drift og som er miljøsertifisert. Velg en arrangør som er miljøsertifisert eller som er i en prosess med å bli sertifisert. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Det er ulike miljøsertifiseringer, den norske miljøsertifiseringsordning Miljøfyrtårn, den internasjonale standarden ISO 14001 og den europeiske standarden EMAS.

Hva kan du gjøre?

Sett krav til kurs- og konferansested når det gjelder bærekraft og miljøsertifisering. Spør om de er miljøsertifisert og hvilke tiltak/prosedyrer de følger.

Tips 2 – Reduser, gjenbruk og resirkuler

Et steg mot et grønnere event er å begynne med innkjøpsfasen. Hva kan man redusere, gjenbruke eller resirkulere?

Hva kan du gjøre?

 • Unngå trykte materialer eller velg resirkulerbart materiale.
 • Benytt gjerne en event-app til digitalt innhold, elektroniske billetter og digital profilering av arrangementet for å redusere bruken av papir.
 • Unngå å produsere årstall på profileringsartikler eller bannere/tekstilduker slik at materialet kan gjenbrukes på neste arrangement.
 • Å leie møbler, AV-teknologi, belysning og planter er med på å redusere engangsavfallet.
 • Du kan også donere møbler til veldedighet dersom det ikke lar seg gjøre å gjenbruke for eksempel ved manglende lagerplass.

Tips 3 – Redusere matsvinn

Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.  I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020.

Hva kan du gjøre?

 • Bekreft antall deltakere før arrangementet slik at det ikke lages for mye mat.
 • Inngå en avtale med en forening/organisasjon som kan ta imot overskuddsmat.
 • Bruk i størst mulig grad porselen og glass for å hindre avfall. Hvis ikke dette lar seg gjøre, kjøp inn tallerkener og bestikk i bambus og tre.

Tips 4 – Velg bærekraftig mat

Et bærekraftig kosthold beskytter biologisk mangfold og økosystemer, er kulturelt akseptabelt, tilgjengelig, økonomisk rettferdig, trygt og sunt, og sørger for optimal ressursbruk. Bærekraft er mer enn karbonfotavtrykket fra matproduksjonen. (Kilde: Helsedirektoratet)

Hva kan du gjøre?

 • Benytt så mye sesongbasert, lokal og økologisk mat som mulig i ditt arrangement.
 • Arrangør skal tilby en meny som inkluderer alternativer til kjøtt som f.eks mer plantebasert.

 

Tips 5 – Reduser plast

I 2021 ble det forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast. Forbudet er et viktig steg i hvordan vi alle kan redusere plastforbruket.

 

Hva kan du gjøre?

 • Utfordre arrangøren om hvordan de planlegger å bruke mindre plast på eventet.
 • Oppfordre deltakerne til å ta med egne drikkeflasker for å redusere plastavfallet.
 • Strategisk plassere vannstasjoner slik at deltakerne kan fylle sin egen drikkeflaske med vann.
 • Unngå unødvendig plastemballasje.
 • Vurder om det er alternativer til plast som kan benyttes, f.eks gjenbrukbar plast, papp, massivpapp, papir, kartong, bambus, tre, biobasert plast, glass, aluminium etc.
To deltakere foran scene på Volue Gathering event. Bilde.
Våre tips til et grønnere event

Tips 6- Avfall

Arrangører bør ha ansvar for avfallshåndtering under og etter arrangementet. Sørg for å ha en god plan for å redusere og håndtere avfall.

Hva kan du gjøre?

 • Plassere ut miljøstasjoner flere steder i lokalet.
 • Påse at det er tydelig og klar informasjon om hvor deltakerne kan sortere avfallet.
 • Velg give-aways som er resirkulerbart og uten unødvendig plastinnpakning og at et eventuelt overskudd kan gjenbrukes på neste event.
 • Redusere give-aways, papir og annet som går rett i søppelkassen etter endt arrangement.
 • Gi forelesere o.l gavekort eller et bidrag til en veldedig organisasjon istedenfor blomster, ettersom mange skal ut å fly samme dag og må kaste blomstene.
 • Bannere og annet informasjons-/sponsormateriell bør kunne gjenbrukes og være minst mulig miljøbelastende.
 • Inngå en avtale med et renovasjonsselskap dersom det er nødvendig for å håndtere avfallet.

Tips 7 – Bruk teknologi for et grønnere event

Å arrangere grønnere eventer handler på mange måter om å vurdere hvordan du kan effektivisere eventet. Ofte er det svært kostnadsbesparende å benytte teknologi. Under pandemien har vi sett mange gode løsninger innen digitalt, hybrid og fysiske arrangementer.

Hva kan du gjøre?

 • Kan man redusere antall deltakere som må fly ved å f.eks streame foredrag for å nå ut til flere? Det finnes mange gode plattformer.
 • Benytt en event app for å digitalisere all kommunikasjon med deltakerne.
 • Ha digitale inngangsbilletter, dette sparer både papir og antall personal på stedet.

Tips 8 – Sett krav til samarbeidspartnere

For å arrangere et bærekraftig arrangement, er man avhengig av at samarbeidspartnere er med på å dra lasset.

Hva kan du gjøre?

 • Velg en partner som har bærekraft som en integrert del av den daglige driften
 • Still gjerne krav i anbudsprosesser, både som kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium og kontraktkrav.

Våre tips handler om at fotavtrykket på miljøet skal være så lite som mulig. Alle kan bidra i en positiv retning!

Hvordan bidrar vi i NPG til mer grønnere eventer?

Betydningen av bærekraftige arrangementer blir stadig viktigere i vår bransje. NPG har et dedikert fokus på å utarbeide og implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøet. Som en miljøsertifisert og internasjonal aktør, er det viktig for NPG å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i.

NPG er en del av Green Producers Club og bruker verktøyet Green Producers Tool til at måle og redusere klimaavtrykket når vi utvikler og gjennomfører eventer for kunder. Som medlem i Green Producers Club bidrar vi, sammen med øvrige medlemmer, til å redusere klimautslippene i forbindelse med eventer og ta mer bærekraftige valg. 

 

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!