Bærekraftige messestands på Nor-Shipping

Bærekraftige messestands på Nor-Shipping

Bærekraftige messestands

Merkevarer og bedrifter kan tjene mye på å ha et sterkere fokus på miljø og bærekraft i forbindelse med arrangementer, events og messedeltakelse. Økt fokus på innkjøp og valg av materialer, samt bruk av ny teknologi, vil bidra positivt til både klimaet og den enkelte bedrifts grønne profil.

Som markedsleder innen messestands og messer, har vi et fokus på design og leveranse av bærekraftige messestands og løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøet. Vi ønsker å være en rådgivende partner for våre kunder slik at de kan ta mer bevisste og bærekraftige valg.

Arena for grønne havromsløsninger

Til årets happening innen den maritime sektoren, Nor-Shipping, er alle våre standprosjekter bygget i modulbaserte messesystemer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Systemene er de mest foretrukne og bærekraftige løsningene for midlertidige konstruksjoner som utstillinger, messevegger og arrangementer. Messesystemene har en lang livssyklus og kan gjenbrukes gang på gang.

På Nor-Shipping leverer vi flere stands til kjente merkevarer som Yara Marine Technologies, TMC, Kongsberg Maritime, Jotun, Shell Marine og Westcon. Felles for bærekraftige messestands er at de er bygget i aluminiumsrammer av 100% resirkulerbart materiale.

I NPG legger vi vekt på å bruke utstyr og materiell som har gjenbruksmuligheter. Dette inkluderer utleie av møbler og inventar, tepper, rigger, teknisk utstyr og annet. Vi har stor grad av gjenbruk på materiell, skilting, profilering og lignende på egne stands. Vi har fokus på miljø når det velges dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt. Ved materialer som ikke kan gjenbrukes har vi gode rutiner på resirkulering.

En montør fra NPG som som bygger og setter opp en bærekraftig messestand.
Prosjektleder fra NPG under montering på Nova Spektrum.

Digitale verktøy - veien til mer bærekraftige messestands

Teknologi som interaktive skjermer og presentasjonssystemer kan erstatte utskrift som brosjyrer, kataloger og plakater. Dette reduserer mengden avfall generert under messen og gir deg som utstiller muligheten til å oppdatere og tilpasse informasjonen uten behov for fysiske endringer.

 

Mange fordeler ved et grønt fokus

Det er flere fordeler ved å ta grønne valg i forbindelse med messer og arrangmenter: 

1. Redusert miljøpåvirkning

Ved å bruke gjenbruksmaterialer og resirkulerte materialer til stands reduserer man behovet for å bruke nye ressurser og begrenser avfallsmengden. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen.

2. Positivt omdømme

En bevissthet om miljø og bærekraft kan gi en bedrift et positivt omdømme blant kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Ved å demonstrere en forpliktelse til miljøvern og bærekraftige praksiser, kan man tiltrekke seg og beholde et bredere publikum som verdsetter og støtter slike initiativer.

3. Inspirasjon

Ved å vise frem bærekraftige messestands laget av gjenbruks- og resirkulerte materialer, kan man inspirere andre til å gjøre det samme. Dette kan øke bevisstheten rundt viktigheten av gjenbruk og resirkulering, og oppmuntre til handling hos både arrangører, deltakere og besøkende.

Kongsberg Digital sin bærekraftige messestand på Nor-Shipping

4. Kostnadsbesparelser

Ved å bruke gjenbruksmaterialer og resirkulerte materialer til stands, kan man potensielt redusere kostnadene knyttet til anskaffelse av nye materialer. 

5. Overholdelse av regelverk og standarder

Mange land har innført lover som oppfordrer eller krever bærekraftige praksiser. Ved å integrere miljøvennlige tiltak i arrangementer og messedeltakelse, kan man sikre at man overholder gjeldende regelverk og standarder.

6. Kreativitet

Å fokusere på miljø og bærekraft utfordrer arrangører og deltakere til å tenke utenfor boksen og finne nye måter å gjennomføre arrangementer på. Dette kan stimulere til innovasjon og kreativitet, og bidra til å skape unike og minneverdige opplevelser for publikum.

Planlegger du å delta på messe?

Sjekk ut våre messetips og hvordan du kan engasjere deltakerne på messen, eller kontakt oss direkte på npg@npg.no

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!