Grunner til å arrangere sosiale eventer

Visste du at sosiale eventer øker trivselen på arbeidsplassen?

Sosiale eventer| Det å bygge meningsfulle relasjoner med kollegaer er en undervurdert suksessfaktor

Mennesker har grunnleggende sosiale behov; vi søker tilhørighet, ønsker å være en del av et fellesskap og oppleve trygghet. Arbeidsplassen er en av de arenaene hvor vi tilbringer mest tid, noe som gjør arbeidsplassen til en av de viktigste stedene hvor disse behovene bør oppfylles. Vår trivsel og følelsen av å bli verdsatt på arbeidsplassen har en betydelig innvirkning på vår generelle livskvalitet. Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø er dermed essensielt for et godt arbeidsklima. Å tilrettelegge for sosiale aktiviteter på kan tilføre positiv verdi for din bedrift som helhet.

Her er 7 gode grunner til hvorfor det er viktig å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og sosiale samlinger på arbeidsplassen:

1. Talentbevaring:

Sosiale arrangementer spiller en betydelig rolle når det kommer til ansattes vurdering av bedriftskulturen og deres ønske om å forbli i selskapet. Ansatte som trives, har en tendens til å bli i selskapet over tid. Dermed beholder du dyktige folk med riktig kompetanse. Dette reduserer også rekrutterings- og opplæringskostnader og sikrer kontinuitet.

2. Sosiale samlinger kan styrke tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen:

Når ansatte trives, er de generelt mer tilfredse med jobben sin. Dette bidrar til å redusere konflikter og dårlige relasjoner på jobben. Høy jobbtilfredshet blant ansatte fremmer også høyere grad av tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen.

3. Godt omdømme – attraktiv arbeidsplass for talenter:

Et selskap som prioriterer trivsel, vil kunne få et bedre omdømme. Dette kan gjøre at din bedrift oppfattes som en attraktiv arbeidsplass, noe som kan tiltrekke både talentfulle ansatte og kunder.

4. Trivsel på arbeidsplassen kan forhindre sykefravær og sykemeldinger:

Forskning viser ar dårlig arbeidsmiljø kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Dette kan resultere i helseplager og sykefravær hos dine ansatte. Et trivelig arbeidsmiljø kan blant annet føre til mindre stress, angst og utbrenthet.

5. Trivsel har en avgjørende innvirkning på ansattes prestasjonsevne:

Ansatte som ikke opplever trivsel på arbeidsplassen, har vanskeligere å oppnå god prestasjon. På den andre siden vil de som trives på jobben vanligvis ha bedre motivasjon og arbeidsresultater. Motivasjon og engasjement fører til økt produktivitet og kvalitet i arbeidet de utfører.

6. Kreativitet og innovasjon:

Et godt arbeidsmiljø kan være avgjørende for å fremme kreativ tenkning og innovasjon. Ansatte som trives, er gjerne mer motivert til å ta initiativer og delta aktivt i bedriftens prosjekter og utvikling.

7. Trivsel styrker ansattes evner til å håndtere vanskeligheter:

Når ansatte opplever glede, støtte og gode relasjoner på arbeidsplassen, blir de bedre rustet til å håndtere utfordringer og motgang. Et trivelig og sosialt arbeidsmiljø kan hjelpe ansatte med å oppnå bedre balanse mellom arbeid og privatliv, noe som igjen er avgjørende for deres velvære og prestasjonsevne.

Visste du at sosiale eventer øker trivselen på arbeidsplassen

Skal du arrangere sosiale eventer for din bedrift?

Kickoff, jubileum, kundearrangement, seminar, kurs, konferanse – vi bistår gjennom hele prosesssen, fra idèfasen til gjennomføringen. La våre dyktige og erfarne rådgivere ta hånd om arrangementet, slik at du kan bruke tid på det som skaper lønnsomhet for din kjernevirksomhet.

Er du interessert i å høre hva vi i NPG kan gjøre for deg og din bedrift? Ikke nøl med å kontakte oss i dag for en uforpliktende og hyggelig samtale. Våre rådgivere hjelper deg med å skreddersy eventer som passer best for deg og din bedrift. 

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!