Teambuilding - kollegaer gir hverandre High Five

Teambuilding og interne eventer

Hva er fordelene med interne eventer og teambuilding?

Et internt event handler i all hovedsak om å styrke bedriftskulturen. Teambuilding engasjerer og motiverer de ansatte. Dette kan føre til fordeler som økt lojalitet og sterkere relasjoner. Etter flere år med pandemi og strenge restriksjoner er behovet for sosiale sammenkomster større enn tidligere. NPG ser at det skjer noe når mennesker møtes. Et internt event vil bygge verdifulle relasjoner, og styrke posisjonen til din bedrift.

Hva er formålet?

Et event har som mål å fange oppmerksomheten og engasjere – Et internt event skal engasjere og informere de ansatte. Det finnes mange måter å arrangere et event, vi skreddersyr eventet etter deres behov. Dette er noen av våre eksempler på internt event:

Ledersamling, teamet eller alle?

• En ledersamling er en utmerket måte å samle de ansatte for å utvikle lederegenskaper, spre kunnskap, styrke nettverket og felleskapet i bedriften. En ledersamling kan forbedre den helhetlige kommunikasjonen i bedriften og styrke beslutningsprosesser. Et slikt event vil gi bedriften verdifull informasjon som videre kan gi stor suksess internt og eksternt. I samarbeid med ladeselskapet MER arrangerte vi en ledersamling med 50 ansatte.

• Et kickoff eller et kurs kan bidra til å øke motivasjonen til de ansatte og å skape bedre samarbeid. Et kickoff tydeliggjør bedriftens mål og strategi og er en fin måte å introdusere nye rutiner, ideer og prosjekter. Dette vil igjen engasjere de ansatte på en god måte. Slik valgte Volue å samle sine 600 ansatte på Lillehammer for et grønt arrangement.

Teambuilding hvor to kvinner smiler og har interaksjon på et event

Hvorfor er det viktig?

Teambuilding brukes til å styrke samarbeid, kommunikasjon, kultur og tillit, og spiller en viktig rolle for både individuell og kollektiv utvikling:

• Det forsterker samarbeidet mellom de ansatte, og fører til at man blir bedre kjent med hverandres styrker og svakheter. Dette kan videre gjøre at dere lettere oppnår deres felles mål.
• Felles aktiviteter fører til raskere og tydeligere kommunikasjon. Samtidig vil de ansatte få større forståelse for hverandres behov, og dermed skape bedre resultater.
• Ulike øvelser på et internt event kan styrke tilliten mellom de ansatte og gjøre dem tryggere på hverandre. Fordelen med slike øvelser vil være å få de ansatte til å stole på hverandre og øke følelsen av samhold på arbeidsplassen.
• Interne eventer kan redusere stresset på arbeidsplassen, og øke positive assosiasjoner med bedriften. Dette kan føre til større trivsel i hverdagen.
• Ulike teambulding-aktiviteter kan være med å forbedre kreativiteten hos de ansatte. Dette kan gjøres gjennom oppgaver som fremmer samarbeid og oppmuntrer til nye ideer og kreativ problemløsning.

I det store og det hele bidrar teambuilder-eventer til å forbedre arbeidsmiljøet.

Arrangere et internt event?

Vi hjelper deg med teambuilding og arrangering av interne eventer. Vår rolle er å planlegge og sørge for god gjennomføring av arrangementet. Vi realiserer dine forventinger og mål. Eventet lages i henhold til hva din bedrift ønsker, som innebærer valg av sted, catering, underholdning og logistikk. NPG hjelper deg med alt fra ideer og booking til faglig innhold.

Vil du vite mer om hvordan vår eventavdeling jobber? Ta kontakt, eller få mer innsikt.

Skal vi ta en prat?

NPG Kontaktskjema (NO)

Grunnleggende kontaktskjema

Ditt navn(Påkrevd)

Vi vil gjerne høre fra deg!